दोभासे सेवा ( कानुनी / व्यबहारिक )

face up

दोभासे सेवा ( कानुनी / व्यबहारिक )

जापानमा हामीलाई भाषागत रुपमा सबैभन्दा अप्ठ्यारो हुनु भनेको यहाँ का कानूनी निकाय हरुमा जहाँकी हामीहरुलाई सोधेको हामीले भन्नाचाहेको कानूनी शब्दहरु एकअर्कालाई बुझाउन अप्ठ्यारो परिरहेका हुन्छन्, यदि त्यतिबेला यदि कोइ आफ्नो समस्या फोनबाट भएनी या संगै गएर एकअर्काको कुरा बुझेर भाषागत समस्याको समाधान गर्दिए एकदमै राहत मिलथियो भन्ने समयबाट हामी धेरै जना गूजरेका छोउ. अब न आत्तिनुश , हामी तपाइको यस्ता दोभासे समस्या समाधान गर्नेछों . नोट हाम्रो सेवा जपनाका हरेक क्षेत्र मा लागुहुनेछ .

read more face up

Contact & Access

Address: 〒 ‎143-0016 TOKYO TO OTAKU OMORI KITA 1-36-4 WAKUDA Bld 2F,JAPAN
Phone/Fax:03-6423-0399
Mobile: 090-9829-8884
Email:info@easjapan.co.jp
Official hour : 09:30~17:30
Saturdays, Sundays, and public holidays
are closed.
< EAS JAPAN特長 >